Portfolio > Oil

Ears Perked
Pikuri!

2010
Oil on Linen
57 x 42 inches